Bel +31 (0)24 35 22 571
Nieuwsblok Applicom (24)

Wijziging brandklasse-eisen deuren

01-01-2024

Nieuwe brandklasse-eisen voor deuren in Extra Beschermde Vluchtroutes (EBV's) van kracht vanaf 1 januari 2024 volgens Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Met ingang van 1 januari 2024 zijn de herziene brandklasse-eisen voor deuren die worden gebruikt in Extra Beschermde Vluchtroutes (EBV's) van kracht, zoals bepaald door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Brandklasse-eisen voor deuren in Extra Beschermde Vluchtroutes

Vanaf 1 januari 2024 is het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van kracht gegaan, waardoor de gewijzigde brandklasse-eisen voor deuren in Extra Beschermde Vluchtroutes (EBV's) nu van toepassing zijn.

In de afgelopen jaren heeft GND-garantiedeuren, de overkoepelende organisatie van Nederlandse deurenfabrikanten, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken aangedrongen op aanpassingen van de bouwregelgeving met betrekking tot de brandklasse-eisen voor deuren in EBV's. Dit betreft deuren die frequent worden geopend, wat van toepassing is op een groot deel van de deuren in EBV's.

Brandklasse-eis van klasse B naar klasse D

Na een grondige risicoanalyse is besloten de brandklasse-eis voor deze deuren te wijzigen van klasse B naar klasse D. Om de nodige duidelijkheid te verschaffen en discussies tussen adviseurs, controlerende instanties, opdrachtgevers, bouwers en deurfabrikanten te voorkomen, heeft GND een informatiebulletin uitgebracht. Dit bulletin geeft een gedetailleerde toelichting op de inhoud van de wijzigingen, waardoor het bijdraagt aan een heldere communicatie over de aangepaste voorschriften.

Nieuwsblok Applicom (24)

Meer nieuws

Logo Applicom Brandpreventie part of Unica FC

Applicom is sinds 1960 actief in alle disciplines van bouwkundige brandpreventie en zorgt met bouwkundige brandveiligheidsoplossingen en materialen dat een brand zich niet snel en onvoorspelbaar uitbreidt.

24/7 bereikbaar voor u als klant

Applicom Nederland B.V.

Rondweg 13
6515 AS Nijmegen

Neem contact met ons op

Applicom Nederland BV

Ontwerp en realisatie door