9 juni 2016

Brandwerende producten

De brandwerende producten van Applicom

Bouwkundige brandpreventie bestaat uit een deskundig ontwerp, vakkundige montage en een degelijk beheer van de voorzieningen en brandwerende systemen. Natuurlijk voorziet ons pakket ook – voor als het er écht op aankomt – in betrouwbare brandwerende producten die, met hun brandwerende eigenschappen, vuur en rook zo lang mogelijk tegenhouden.

Applicom heeft gedurende de afgelopen decennia een productenpakket voor brandbescherming opgebouwd, dat zich zowel tijdens beproevingen als in de praktijk ruimschoots heeft bewezen. De opgegeven specificaties worden dan ook ten volle gegarandeerd. Op de constructie/samenstelling van de producten, en de kwaliteit van de montage geeft Applicom standaard een garantie van 10 jaar.

Productoverzichtwurgmanchetten

Brandwerende Afdichtingen

Het monteren van een brandwerende afdichting vereist een actief bewustzijn van brandveilige oplossingen. Daarnaast is een gedegen opleiding waarin de vele varianten van afdichten aan bod komen van groot belang. Een juiste montage en een goede brandwerende afdichting, is een voorwaarde voor het daadwerkelijk functioneren van brandwerende wanden en vloeren of plafonds bij brand.

De afdeling montage van Applicom bestaat uit een enthousiast en vakkundig team van eigen monteurs. Zij werken landelijk aan brandwerendheid. Het aantal- en de constante kwaliteit van de monteurs is een garantie voor het flexibel inspelen op klantenbehoeften en deadlines. Alle monteurs zijn VCA gediplomeerd, hebben een VOP certificaat en een VOG verklaring. Dat betekent dat niet alleen eindresultaat veilig is, maar ook de manier van werken.

Applicom werkt alleen met een endotherme coating: Applicom-E. Deze coating heeft als groot voordeel dat ze niet gevoelig is voor veroudering, noch voor spatwater en luchtvochtigheid. Het eindresultaat is daarom goed te
controleren, en kan zeer lang blijven zitten.

Gezien het aantal monteurs en de landelijke spreiding kan Applicom erg flexibel en zeer snel werken.

Brandwerende Coatings en Isolatie

Applicom-E is een brandwerende coating, die kabel- en leidingdoorvoeren in wanden en vloeren brandwerend afdicht. De chemicaliën in onze coatings reageren op hitte door warmte aan de omringende materialen te onttrekken (endotherme eigenschappen). Zo wordt uitbreiding van de brandhaard als gevolg van branddoorslag of brandoverslag vertraagd of voorkomen door deze brandwerende isolatie. Ook de verspreiding van rookgassen wordt beperkt. Vanzelfsprekend is onze coating uitgebreid getest en voldoet deze aan alle geldende veiligheidseisen.

De praktijk heeft bewezen, dat Applicom-E coating niet veroudert en dus niet hoeft te worden vervangen of onderhouden, uitgezonderd bij bewuste doorbrekingen, bijvoorbeeld als gevolg van het verwijderen of toevoegen van kabels of leidingen. De coating is zonder bescherming (topcoating) bestand tegen een hoge luchtvochtigheid en gaat geen vulcaniserende reactie aan met de PVC-mantels van kabels. De kabelisolatie wordt dus niet aangetast en de kabel kan, als gevolg van de endotherme werking van de coating, altijd zijn warmte kwijt.

 • onttrekt warmte aan de omgeving en sluit af voor rookgassen
 • geen toplaag of afwerklaag, toch duurzaam
 • bestand tegen hoge luchtvochtigheid
 • gemakkelijk te repareren
 • eenvoudige visuele controle op beschadigingen
 • tast de isolatie van kabels niet aan
 • tast de functie en de capaciteit van kabels niet aan
 • veroudert niet

Brandwerende deuren en kozijnen

Applicom verzorgt op aanvraag brandwerende deuren en kozijnen voor u.

 

Kussens

Brandwerende kussens worden gebruikt als tijdelijke afdichting, bijvoorbeeld in de bouwfase, bij reparaties of bij brandgevaarlijke werkzaamheden.

 • tot meer dan 240 minuten brandwerend
 • zeer flexibele afdichting

Brandwerende manchetten

Applicom brandwerende wurgmanchetten vormen een beveiliging voor kunststof leidingen. Ze schuimen bij hitte snel, krachtig en blijvend op. De leidingen worden hermetisch ‘gewurgd’, zodat hitte, rook- en branduitbreiding tegengegaan wordt.

 • eenvoudige kostenbesparende montage
  – eventueel vocht beïnvloedt het functioneren niet
  – geringe hoogte, dus ook te plaatsen als de kunststof leiding direct bij de wand of vloer een knik maakt
  – succesvol getest met vele verschillende diamaters en kunststoffen, zoals PVC, Polyethyleen (PE), Polypropyleen (PP), ABS, en met minerale vezels versterkte kunststof leidingen
 • als brandhuls/firewrap -uitvoering geschikt voor inbouw in de muur of wand
 • opschuimend volume tot 38 x de oorspronkelijke dikte

Brandwerende strips en platen

Brandwerende strips en platen sluiten de naden en kieren af die tijdens de bouw of bij een brand ontstaan en maken daarmee de compartimentering compleet. Tevens onderbreken zij de ongeïsoleerde hittebruggen in bijvoorbeeld brandwerende deuren, kozijnen, brandkleppen en wanden. Brandwerende strips zijn in nagenoeg elke gewenste maat leverbaar, bepaalde soorten zelfs als plaatmateriaal.

 • breed toepassingsgebied
 • de grootste sortering voor de beste prijs-veiligheidsverhouding
 • schuimt tot 18 x het eigen volume op
 • platen en strips ook op maat en in bulk leverbaar, bijv. voor de productie van brandwerende deuren
 • niet milieubelastend

 

Brandwerende roosters en brandkleppen

 

Applicom levert brandkleppen en brandwerende roosters van diverse merken en soorten. Offerte is op aanvraag.

Staalbescherming

Staal draagt niet bij aan brandvoortplanting maar kan wel zijn draagkracht verliezen. De temperatuur waarbij dit gebeurt, wordt de kritische staaltemperatuur genoemd.
Gebouwen die grotendeels rusten op een stalen constructie die niet brandwerend is behandeld, zullen bij brand snel instorten. Door de constructie te behandelen met een brandwerende coating, brandwerende plaat of een brandwerende mortel wordt bereikt, dat het staal zijn draagkracht gedurende een bepaald tijdsbestek behoudt. De coating kan hierdoor het instorten van het gebouw voorkomen. Afhankelijk van de profielfactor van het te behandelen staal en de kritieke staaltemperatuur kan met een coating een brandwerendheid tot 3 uur worden bereikt.