23 juni 2016

Montage

MONTAGE EN AANNEMING VAN BOUWKUNDIGE BRANDPREVENTIE

klik op onderstaande links voor meer informatie!

afdichten-applicom-e

Afdichting door Applicom

Bouwkundige brandpreventie in nieuwbouw

Applicom als (onder)aannemer in het bouwproject

Alle leveringen en werkzaamheden die betrekking hebben op bouwkundige brandpreventie kunt u aan Applicom uitbesteden. Wij sluiten ons flexibel aan de bouwplanning aan, zodat we telkens op het juiste moment op de bouw aanwezig zijn om het werk uit te voeren. Overleg met de uitvoerder en eventueel andere onderaannemers maakt deel uit van onze dienstverlening. Applicom is geen planningverstorende factor en u heeft de zekerheid, dat ons werk deskundig en met betrouwbare materialen wordt uitgevoerd.
Bij de oplevering ontvangt u een gedetailleerd opleveringsrapport, basis voor onderhoudswerkzaamheden in de gebruiksfase van het gebouw. Hiermee bewijst u uw klant een goede dienst.
Kortom, als u Applicom bij uw project betrekt bent u ervan verzekerd, dat alles wat te maken heeft met bouwkundige brandpreventie perfect wordt geregeld!

 

Applicom is vakbekwaam

Applicom beschikt niet alleen over kennis en expertise in eigen huis, maar ook over ervaren medewerkers, die een preventieproject vanaf de eerste inspectie tot en met de eindoplevering kunnen uitvoeren. Applicom als bedrijf is VCA**- en ISO 9001gecertificeerd, terwijl alle medewerkers minimaal het VCA-diploma bezitten.

 

Montage volgens een bestek of adviesrapport

Applicom levert en monteert brandwerende voorzieningen zoals brandwerende deuren, staalbescherming, afdichtingen, coatings en strips. Dat wij daarbij flexibel inspelen op uw wensen en de gestelde deadlines respecteren is geen loze belofte. Al onze monteurs zijn streng geselecteerd op vakkundigheid, omgangsvormen en integriteit. Zij zijn voorbereid om dit verantwoordelijke werk met een hoog kwaliteitsbesef te kunnen uitvoeren. Als Applicom het maakt, dan is het goed. Gegarandeerd!

 

Aanneming van projecten

Applicom werkt – afhankelijk van de situatie – in opdracht van een bouwbedrijf of installateur (nieuwbouw of renovatie), of direct in opdracht van een gebouweigenaar of – gebruiker (bestaande utiliteits- of bedrijfsgebouwen).
Wij kunnen een project op regiebasis aannemen, maar desgewenst ook geheel turn-key. Vaste ingrediënten van onze dienstverlening zijn deskundigheid, klantgerichtheid en flexibiliteit. Om te kunnen voldoen aan onze eigen kwaliteitsnormen hanteren we het uitgangspunt, dat alleen door ons geleverde of goedgekeurde materialen worden toegepast. Onze monteurs worden volledig geïnstrueerd, zodat ze de uit te voeren werkzaamheden zelfstandig kunnen uitvoeren, zonder beslag te leggen op de tijd van de opdrachtgever.

 

Fasering projectmatige aanpak

  • Professionele projectmatige aanpak Applicom laat bij de uitvoering van brandpreventieprojecten niets aan het toeval over. Elke fase van het project wordt met zorg uitgevoerd, zodat het eindresultaat aan alle gestelde eisen voldoet.
  • Inventarisatie en advies 0-meting, bestaande uit een inspectie ter plaatse of een inventarisatie van de bouwtekeningen. Het eindproduct is een adviesrapport met aanbevelingen waar, en in welke vorm de brandwerende voorzieningen moeten worden aangebracht. Voor het opstellen van een adviesrapport met aanbevelingen wordt vooraf een vergoeding overeengekomen.
  • Offerte Na acceptatie van het advies brengt Applicom een vrijblijvende offerte uit. Na acceptatie worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een gedetailleerde opdrachtbevestiging.
  • Planning en projectvoorbereiding Applicom werkt een uitgebreide projectplanning en -voorbereiding uit, rekening houdend met onder meer de bouwfasering van de opdrachtgever of hoofdaannemer.
  • Realisatie Het project wordt gerealiseerd conform de gemaakte afspraken. Kleinere projecten worden uitgevoerd door volledig geïnstrueerde monteurs onder regie van een projectleider op de thuisbasis. Bij grote projecten is de projectleider regelmatig zelf op het werk aanwezig. In de realisatiefase is de flexibiliteit van Applicom een grote pre voor de opdrachtgever. Het afdichten van doorvoeren in de nieuwbouw bijvoorbeeld moet plaatsvinden als alle kabels en leidingen zijn aangebracht, maar vóórdat de plafonds worden gemonteerd. Het afdichten van doorvoeren in gebouwen die al in gebruik zijn, zoals in de zorg of industrie, kan alleen plaatsvinden op momenten, waarop er zo min mogelijk overlast is in de bedrijfsvoering. Applicom is gewend te werken binnen een smal tijdvenster en is erop ingesteld, dat verschuivingen in de planning eerder regel dan uitzondering zijn.
  • Eindcontrole en oplevering Samen met de opdrachtgever wordt het werk gecontroleerd aan de hand van het bestek en/of de opdrachtomschrijving. De opdrachtgever ontvangt een opleveringsrapport. Tot de opdracht kan ook de revisie van de bouwtekeningen behoren; de gerealiseerde voorzieningen worden dan op de tekeningen ingevoerd.
  • Facturatie De fasering van de facturatie is afhankelijk van de aard en omvang van het project. In de opdrachtbevestiging worden ook de betalingsafspraken duidelijk vastgelegd.
  • Garantie en onderhoud De garantie op geleverde producten en diensten wordt in het opleveringsrapport omschreven. De gebruikte materialen hebben geen onderhoud nodig en ze zijn niet gevoelig voor veroudering. Toch zal Applicom altijd adviseren een periodieke controle van de brandpreventievoorzieningen te laten uitvoeren. Een brandveilige compartimentering wordt namelijk regelmatig doorbroken als gevolg van een verbouwing of het leggen van kabels en leidingen. Een onderhoudscontract garandeert dat een gebouw ook op de lange termijn aan de (veranderende) brandveiligheidseisen blijft voldoen.