9 juni 2016

Industrie

Bent u eigenaar of gebruiker van een industrie- of bedrijfsgebouw?
Neem geen risico’s die u samen met Applicom kunt vermijden!

Een grote brand kan een gezond bedrijf zomaar te gronde richten. Niet alle verloren gegane productiemiddelen zijn immers op korte termijn herleverbaar, zodat de continuïteit van uw bedrijf al snel in gevaar komt. Zeker hier geldt: voorkomen is beter dan genezen!

De kwaliteit van uw gebouwen hangt mede af van de brandveiligheid ervan. Hoewel de regelgeving in ontwikkeling en daardoor niet altijd eenduidig is, is het wel degelijk mogelijk een qua veiligheid en kosten verantwoord pakket voorzieningen aan te brengen, die onnodige bedrijfsschade en letsel kunnen voorkomen.

Applicom is expert bij uitstek op het gebied van bouwkundige brandpreventie. Afhankelijk van de situatie kunt u ons in contact brengen met uw architect, bouwkundig adviesbureau of aannemer. U kunt Applicom ook direct inschakelen voor een inventarisatie, advies of het uitvoeren van brandpreventieve projecten.

In bedrijfsgebouwen kan een brandpreventief pakket extreme schade voorkomen en daarmee de dreiging, dat de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komt. Brandwerende voorzieningen in het gebouw kunnen een beginnende brand zodanig inkapselen of vertragen, dat de brandweer voldoende tijd krijgt om delen die nog intact zijn te redden.