9 juni 2016

Installateurs, Aannemers

Ons advies aan installateurs en aannemers: neem geen risico met brandpreventie en betrek Applicom bij de realisatie van uw project!

Uiteindelijk is uw opdrachtgever, vaak de eigenaar of gebruiker van een gebouw, verantwoordelijk voor het voldoen aan de regels met betrekking tot brandpreventie. Toch zal ook uw klant erop rekenen, dat u op de hoogte bent van de regels en dienovereenkomstig bouwt of technische installaties aanbrengt. Als er in het bestek geen of onvoldoende rekening is gehouden met bouwkundige brandpreventie kunt u daarvan melding maken bij uw opdrachtgever.

U kunt Applicom inschakelen voor een advies, bijvoorbeeld door een toetsing van het bestek aan de actuele regelgeving. Wilt u er zeker van zijn, dat het specialistische werk nauwgezet en met gecertificeerde materialen wordt uitgevoerd, dan kunt u Applicom ook als uw onderaannemer inschakelen. Ook in het natraject, bijvoorbeeld bij onderhoud en reparaties aan gerealiseerde voorzieningen, biedt dat grote voordelen. U hoeft deze specifieke deskundigheid dan immers niet zelf op peil te houden!

Het aanbrengen van brandvertragende voorzieningen moet nauwkeurig aansluiten bij de bouwplanning. Dat die planning nogal eens moet worden bijgesteld is eerder regel dan uitzondering. Hier komt de meerwaarde van Applicom bijzonder tot zijn recht: door uw project nauwgezet te volgen zijn wij in staat flexibel in te spelen op veranderende planningen en krappe tijdvensters.