Bel +31 (0)24 35 22 571
Applicom  Universiteit Twente 3 Normaal formaat
Onderhoud en beheer
(Periodieke) inspecties en meer

Onderhoud en beheertaken

Bouwkundige brandveiligheidsoplossingen voor onze klanten

Brandpreventiesystemen hebben met regelmaat controle nodig, niet alleen omdat het wettelijk verplicht is, maar ook om zo de werking te kunnen garanderen. Regelmatig periodiek beheer en onderhoud zorgt ervoor dat eventuele defecten tijdig worden opgemerkt en verholpen, waardoor de effectiviteit in het geval van een calamiteit, zoals een brand wordt gewaarborgd.

Applicom  Universiteit Twente 2 Normaal formaat

Periodiek onderhoud

Jaarlijks wordt gemiddeld 5% van alle brandwerende afdichtingen doorbroken. Een extra leiding of kabel kan hierbij de compartimentering teniet doen en de brandveiligheid in gevaar brengen. Vaak beseft een eigenaar of gebruiker niet dat eenvoudige aanpassingen aan een gebouw kunnen zorgen dat deze niet meer voldoet aan de geldende veiligheidseisen. Hierdoor zijn registratie en periodiek onderhoud pure noodzaak. 

Jaarlijks wordt circa 5% van alle doorvoeringen en de afdichtingen doorbroken.

Aan de hand van ons digitale logboek kunnen bouwkundige mutaties inzichtelijk worden gemaakt. Dit vereenvoudigt de periodieke inspectie(s) en het onderhoud van de brandpreventieve voorzieningen. 

Uw gebouw blijft voldoen aan het preventieniveau zoals dat bij de oplevering van uw bedrijfspand is gerealiseerd

Neem vandaag nog actie om uw brandpreventie effectief te houden op de langere termijn!

Onderhoudscontract

Brandveiligheid is slechts een momentopname. Hoewel Applicom haar aangebrachte voorzieningen garandeert, zijn periodieke inspecties en onderhoud essentieel. Om er zeker van te zijn dat het preventieniveau ook op langere termijn intact blijft, is het mogelijk om een onderhoudscontract af te sluiten. Een contract dat aansluit op uw gebouw(en) en de situatie, waarmee u de beste garantie heeft dat een inbreuk op de compartimentering niet onopgemerkt blijft. 

De twee zekerheden van een onderhoudscontract

 • Uw gebouw blijft voldoen aan het preventieniveau zoals dat bij de oorspronkelijke oplevering van uw bedrijfspand is gerealiseerd
 • U kunt aantonen dat u alles in het werk heeft gesteld om het oorspronkelijke preventieniveau op het gebied van bouwkundige brandveiligheid te handhaven.

Maatwerk onderhoudscontract

Het onderhoudscontract is maatwerk en voldoet aan uw specifieke klantsituatie. Om de uitvoeringskosten te beheersen, is het cruciaal dat de gebruiker en/of beheerder elke bouwkundige mutatie (verandering) in het gebouw in een logboek registreert. 

Mogelijke componenten van een onderhoudscontract

 1. Periodieke inspecties van plaatsen waar extra kabels of leidingen zijn geïnstalleerd of waar scheidingen zijn aangepast of verplaatst. 
 2. Herstel van brandpreventieve voorzieningen. Eenvoudige herstelwerkzaamheden worden direct en –op basis van nacalculatie uitgevoerd.
 3. Algehele inspectie van alle brandpreventieve voorzieningen en toetsing aan recente regelgeving.
 4. Na elke inspectie, al dan niet gecombineerd met herstelwerkzaamheden, ontvangt u een inspectierapport en desgewenst een kostenopgave

Digitaal beheer en onderhoud

Applicom werkt met diverse digitale beheerssystemen, zoals het iLogboek en ook Ed Controls. Ook als u met een ander systeem werkt passen we ons aan. Met behulp van een beheerssysteem houdt u inzichtelijk waar en wanneer brandwerende wanden en vloeren zijn doorbroken. Op basis van het systeem worden (digitale) plattegronden met brandscheidingen weergegeven waarop staat waar doorbrekingen zich bevinden en wanneer deze zijn hersteld. Dit is te zien op de plattegronden, en door de gemaakte voor- en na foto’s.

Onze oplossingen

Applicom  Universiteit Twente 6 Normaal formaat

Brandpreventie advies

Applicom  Universiteit Twente 5 Normaal formaat

Onderhoud en beheer

Applicom  Universiteit Twente 18 normaal formaat

Montage

Handleiding Cloud omgeving Applicom (1)

Compartimentering

Veelgestelde vragen

Wie kan een onderhoudscontract met Applicom afsluiten?

Na de oplevering van een door Applicom gerealiseerd brandpreventieproject kan de opdrachtgever of gebouweigenaar – direct aansluitend – een onderhoudscontract afsluiten. Besluit u pas veel later om het onderhoud in contractvorm te regelen, dan is een inspectie en zo nodig hersteladvies altijd de eerste stap.

Waarom is registratie van bouwkundige mutaties belangrijk?

Registratie van mutaties in een digitaal logboek maakt periodieke inspecties en onderhoud efficiënter, waarbij de focus ligt op specifieke veranderingen in plaats van op het controleren van alle doorvoeringen.

Wat is het voordeel van een onderhoudscontract?

Een onderhoudscontract garandeert dat het preventieniveau gehandhaafd blijft, biedt zekerheid omtrent brandveiligheid en toont inzet voor het handhaven van het oorspronkelijke preventieniveau.

Wat zijn mogelijke componenten van een onderhoudscontract?

Componenten kunnen bestaan uit periodieke inspecties, herstelwerkzaamheden, de algehele inspecties en toetsing aan recente regelgeving, met bijbehorende inspectierapporten en veiligheidscertificaten.

Van welke beheerssystemen maakt Applicom gebruik?

Applicom maakt gebruik van diverse digitale beheersystemen, zoals iLogboek en Ed Controls, om op die manier inzicht te bieden in brandwerende voorzieningen en doorvoeringen via plattegronden, doorbrekingslijsten en foto's.

Applicom  Universiteit Twente 2 Normaal formaat

Contact

We staan u graag te woord!

Heeft u aanvullende vragen of wilt u met ons in contact komen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of bel naar +31 (0)24 35 22 571. We staan u vanaf maandag t/m vrijdag graag te woord!

Logo Applicom Brandpreventie part of Unica FC

Applicom is sinds 1960 actief in alle disciplines van bouwkundige brandpreventie en zorgt met bouwkundige brandveiligheidsoplossingen en materialen dat een brand zich niet snel en onvoorspelbaar uitbreidt.

24/7 bereikbaar voor u als klant

Applicom Nederland B.V.

Rondweg 13
6515 AS Nijmegen

Neem contact met ons op

Applicom Nederland BV

Ontwerp en realisatie door