9 juni 2016

Utiliteit

Bent u eigenaar of gebruiker van een utiliteitsgebouw?
Neem geen risico’s die u samen met Applicom kunt vermijden!

De kwaliteit van uw gebouw hangt mede af van de brandveiligheid ervan. Hoewel de regelgeving in ontwikkeling en daardoor niet altijd eenduidig is, is het wel degelijk mogelijk een qua veiligheid en kosten verantwoord pakket voorzieningen aan te brengen die onnodige schade en letsel kunnen voorkomen.

Applicom is expert bij uitstek op het gebied van bouwkundige brandpreventie. Afhankelijk van de situatie kunt u ons in contact brengen met uw architect, bouwkundig adviesbureau of aannemer. U kunt Applicom ook direct inschakelen voor een inventarisatie, advies of het uitvoeren van brandpreventieve projecten.

Juist in de utiliteit kan een brandpreventief pakket extreme schade en letsel voorkomen. Immers, door structureel brandwerende voorzieningen in het gebouw aan te brengen kan een beginnende brand zodanig worden ingekapseld of vertraagd, dat de brandweer voldoende tijd krijgt om onbeheersbare verspreiding van vuur en rook te voorkomen. Nog belangrijker is natuurlijk, dat gebruikers meer tijd krijgen om het gebouw veilig te verlaten.