NVTG congres 2019 : Energietransitie betekent investeren en innoveren

Op donderdag 11 april 2019 is Applicom aanwezig bij het NVTG Voorjaarscongres, dit jaar in het NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven.

Het NVTG-congres is elk jaar een hoogtepunt voor professionals in het (technisch) facilitaire vakgebied in de zorgsector. De vele honderden deelnemers ervaren telkens opnieuw deze congressen als uitermate informatief. Bijzondere waardering is er voor de beursvloer van het congres, die een uitstekende gelegenheid bieden om te netwerken.

NVTG-leden staan de komende jaren voor een uitdaging. De samenleving vergrijst en heeft te maken met krimpende budgetten, technologische vooruitgang die steeds meer mogelijk maakt, een veranderende behoefte/verwachting van zorgconsumenten en een groter wordende invloed van zorgverzekeraars. Daarnaast worden we geconfronteerd met een mondiale trend die onze eigen dagelijkse agenda steeds dominanter gaat beïnvloeden, de energietransitie: onafwendbaar, onontkoombaar en onacceptabel om je niet op voor te bereiden. De kosten van niet-handelen zullen ons als burger te hoog worden en de zorgsector zal dat gaan merken terwijl we graag samen de zorg vooruit willen helpen.

Om het hoofd te bieden aan genoemde maatschappelijke trends zal de impact van technologie steeds belangrijker worden en zo dus ook het lobbyen voor en managen van het verduurzamen van bouwgerelateerde processen. Energieneutrale technologie als basisfunctie voor het borgen van comfort in een gebouw maar ook als middel voor het verlenen van zorg aan patiënten en cliënten.

Diederik Samsom

Niet voor niets heeft het NVTG Voorjaarscongres 2019 het thema “Energietransitie betekent investeren en innoveren“. Op donderdag 11 april 2019 zal tijdens het NVTG Voorjaarscongres aandacht worden gegeven aan het verduurzamen van bouwgerelateerde processen en de aanstaande energietransitie. Daarnaast kunnen wij al bekendmaken dat wij de eerste keynote speaker hebben vastgelegd, namelijk: Diederik Samsom, oud- politicus en voorzitter Klimaattafel Gebouwde omgeving. 

De congrescommissie legt momenteel de laatste hand aan het programma. Houd je mailbox en de website in de gaten voor het definitieve programma en de exacte tijden. Het congres vindt plaats in Conference Centre Koningshof, Locht 117 in Veldhoven.